Koristimo internet kolačiće (cookies) i poštujemo Vašu privatnost kako bi imali optimalno iskustvo na našoj web strani.
Pogledajte Politiku privatnosti za više detalja.

Zdravo dvadesete logo
Galenika logo

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI/ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Vlasnik ovog internet sajta je privredno društvo Galenika ad Beograd, u čije ime i za čiji račun ovim internet sajtom upravlja privredno društvo Chapter 4 doo Beograd.

Preko ovog internet sajta se u određenim slučajevima i pod određenim uslovima, mogu prikupljati i dalje obrađivati podaci o ličnosti.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji identitet je određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta (u daljem tekstu: Podatak/ci o ličnosti).

Podaci o ličnosti su podaci fizičkih lica, koja pregledaju internet sajt i preuzimaju sadržaje sa internet sajta, kao i fizičkih lica kojima se, uz njihovu saglasnost, dostavljaju informacije/sadržaji na ostavljenu e-mail adresu (u daljem tekstu: Korisnici).

U cilju maksimalne zaštite podataka o ličnosti, Galenika ad Beograd i Chapter 4 doo Beograd u svemu postupaju u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i posluju u skladu sa principima poslovanja koji poštuju najviše standarde poštovanja privatnosti. S tim u vezi, Galenika ad Beograd, kao rukovalac Podacima o ličnosti, Korisnike upoznaje sa osnovnim informacijama u vezi sa prikupljanjem i daljom obradom njihovih Podataka o ličnosti.

Rukovalac Podacima o ličnosti je Galenika ad Beograd, Batajnički drum bb, matični broj: 07726325, PIB: 100001038, broj telefona: 011/307 1077, e-mail adresa: kontakt@galenika.rs (u daljem tekstu: Rukovalac). Rukovalac određuje svrhu i način obrade Podataka o ličnosti, a prikupljanje i dalju obradu Podataka o ličnosti u ime Rukovaoca vrši obrađivač.

Obrađivač Podataka o ličnosti je Chapter 4 doo Beograd, Beogradska 54/V, matični broj: 20602511, PIB: 106442011, broj telefona: 011 3862 560, e-mail adresa: www.chapter4.rs (u daljem tekstu: Obrađivač). Obrađivač prikuplja i dalje obrađuje Podatke o ličnosti u ime Rukovaoca, u svrhu i na način koji odredi Rukovalac.

Međusobni odnosi Rukovaoca i Obrađivača u vezi sa obradom i zaštitom bezbednosti Podataka o ličnosti prilikom obrade, detaljno su regulisani Ugovorom o obradi podataka o ličnosti zaključenim između Rukovaoca i Obrađivača.

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti kod Rukovaoca su: broj telefona: 011/307 1094 i e-mail adresa: zastitapodataka@galenika.rs.

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti kod Obrađivača su: broj telefona: 063/8488583, e-mail adresa: office@webfactory.rs.

Prikupljanje Podataka o ličnosti tokom pregledanja ovog internet sajta je anonimno i tom prilikom se ne prikupljaju Podaci o ličnosti koji bi omogućili ličnu identifikaciju Korisnika, kao što su ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa. Prilikom pregledanja ovog internet sajta, Obrađivač automatski prikuplja samo podatke o računaru Korisnika, koji mogu uključivati tip pretraživača, ime domena, vreme pristupa, adresu internet sajta. Obrađivač navedene podatke o računaru Korisnika prikuplja sa ciljem izrade statističkih podataka vezanih za korišćenje internet sajta, analize posećenosti internet sajta, unapređivanja korisničkih usluga i omogućavanja jednostavnijeg korišćenja internet sajta, kao i sa ciljem prilagođavanja internet sajta potrebama i interesovanjima Korisnika.

Prikupljanje Podataka o ličnosti koji mogu identifikovati Korisnika koji je pristupio internet sajtu, vrši Obrađivač, i to samo na osnovu saglasnosti Korisnika, koju Korisnik daje popunjavanjem svojih ličnih podataka u predviđenim poljima prilikom registracije korisničkog naloga. Pre omogućavanja Korisniku da koristi internet sajt u delovima koji podrazumevaju ostavljanje ličnih podataka, Korisnik dobija obaveštenje u pop-up prozoru o tome da internet sajt koristi kolačiće sa opcijom da iste prihvati, zajedno sa ovom politikom privatnosti. Bez prihvatanja kolačića i ove politike privatnosti, Korisnik neće biti u mogućnosti da koristi internet sajt u delovima čiji preduslov za korišćenje je ostavljanje ličnih podataka (prijava za dostavljanje newslettera, zahtev za preuzimanje materijala sa internet sajta, postavljanje pitanja, ostavljanje komentara u vezi sa sadržajima na internet sajtu). Dodatno, pre samog popunjavanja forme kroz koju ostavlja lične podatke, Korisnik je obavezan da se saglasi sa uslovima korišćenja internet sajta, te da potvrdi da razume ovu politiku privatnosti.

Podaci o ličnosti Korisnika koji se tom prilikom prikupljaju i dalje obrađuju su: ime i prezime i e-mail adresa. Popunjavanje Podataka o ličnosti od strane Korisnika vrši se u cilju omogućavanja Korisniku da preuzima sadržaje sa internet sajta, kao i u cilju slanja zainteresovanim Korisnicima na ostavljenu e-mail adresu vesti, anketa, obaveštenja i drugih značajnih sadržaja. Takođe, pored prethodno navedene svrhe, Podaci o ličnosti se prikupljaju i dalje obrađuju i kako bi se Korisnicima omogućilo da ostavljaju komentare u vezi sa sadržajima na internet sajtu, te da postavljaju pitanja u vezi sa sadržajima na internet sajtu. Obrađivač obradu Podataka o ličnosti vrši samo u prethodno navedene svrhe, a u slučaju da se naknadno utvrdi još neka svrha obrade, Korisnici će o istoj biti uredno obavešteni pre početka obrade.

Pravni osnov obrade prikupljenih Podataka o ličnosti je Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Pristup podacima o ličnosti Korisnika imaju samo zaposleni kod Obrađivača koji upravljaju ovim internet sajtom i održavaju ga, te omogućavaju Korisnicima preuzimanje sadržaja, odnosno koji Korisnicima, po njihovom, zahtevu dostavljaju sadržaje, obaveštenja, ankete i informacije sa internet sajta, kao i zaposleni koji vrše prijem, kontrolu i objavu komentara Korisnika. Podatke o ličnosti Korisnika, Obrađivač iznosi, odnosno otkriva IT kompaniji Web Factory, 37245 Velika Drenova, sa matičnim brojem 62173165, koja je angažovana od strane Obrađivača radi izrade prezentacije internet sajta i tehničke podrške. Prilikom obavljanja poslova izrade i tehničke provere funkcionisanja internet sajta, samo određeni zaposleni u IT kompaniji, koji su angažovani na konkretnim poslovima, imaju pristup Podacima o ličnosti Korisnika i isti su obavezani da čuvaju tajnost Podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti Korisnika se tretiraju kao poverljive informacije.

Obrađivač prikupljene podatke o ličnosti čuva samo tokom vremena u kom je aktivan korisnički nalog Korisnika, odnosno dok Korisnik preuzima i dok mu se dostavljaju sadržaji sa internet sajta. U slučaju da Korisnik obriše korisnički nalog ili obavesti pisanim putem (mejlom) Obrađivača da ne želi da mu se dostavljaju sadržaji, Obrađivač će obrisati Podatke o ličnosti Korisnika.

Korisnik ima sledeća prava u vezi sa obradom njegovih Podataka o ličnosti:

  • pravo na pristup Podacima o ličnosti, ispravku ili brisanje njegovih Podataka o ličnosti;
  • pravo na ograničenje obrade njegovih Podataka o ličnosti;
  • pravo na prigovor Rukovaocu, u vezi sa obradom njegovih Podataka o ličnosti;
  • pravo na prenosivost njegovih Podataka o ličnosti;
  • pravo na opoziv saglasnosti za obradu podataka o ličnosti u bilo koje vreme, s tim da opoziv ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti na osnovu pristanka pre opoziva;
  • pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;

Prikupljanje i dalja obrada Podataka o ličnosti se vrši u gore opisane svrhe, odnosno u cilju omogućavanja Korisnicima da preuzimaju sadržaje sa internet sajta, dostavljanja zainteresovanim Korisnicima vesti, obaveštenja, anketa i dr. sadržaja, kao i prijema, kontrole i objave komentara Korisnika na sadržaje sa internet sajta, i navedene svrhe ne bi bilo moguće ostvariti ukoliko Korisnici Obrađivaču ne ostave svoje Podatke o ličnosti (ime i prezime i e-mail adresu).

Rukovalac i Obrađivač će u smislu odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti na odgovarajući način zaštititi Podatke o ličnosti Korisnika koji se obrađuju, od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Politika kolačića (cookies)

Kako bismo poboljšali korisničko iskustvo prilikom pregledanja ovog internet sajta, obaveštavamo Korisnike da ovaj internet sajt na računar Korisnika smešta malu količinu informacija zvanih kolačići (cookies).

Korišćenjem ovog internet sajta Korisnici pristaju na korišćenje kolačića. Ukoliko ih Korisnik blokira, i dalje je u mogućnosti da pregleda sajt, ali sa ograničenim funkcionalnostima.

Šta je kolačić?

Kolačić je informacija postavljena na lični računar ili mobilni uređaj u trenutku pregledanja internet sajta koju je Korisnik posetio. Kolačići omogućavaju jednostavnije korišćenje, budući da olakšavaju internet podešavanja (jezik ili adresa) tako da ih pri ponovnom učitavanju sajta aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene potrebama Korisnika i uobičajenim načinima korišćenja, odnosno poboljšavaju korisničko iskustvo prilikom pregledanja ovog internet sajta.

Osim ovih jednostavnih informacija vezanih za lakše upravljanje, kolačići mogu sačuvati i veliki broj ličnih podataka za šta Korisnik prethodno daje saglasnost. Ukoliko Korisnik nije dao saglasnost, kolačići ne mogu pristupiti datotekama na njegovom računaru.

Kolačići takođe omogućavaju da pratimo posećenost i saobraćaj na internet sajtu (pomoću alata kao što je Google Analytics). Sve informacije koje na taj način kolačići prikupljaju se akumuliraju i anonimne su i ne dele se s bilo kojim drugim subjektima.

Koristi li ovaj internet sajt kolačiće?

Da, ovaj internet sajt koristi kolačiće kako bi osigurao Korisnicima jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi ovaj internet sajt?

- Privremene kolačiće (Session cookies) – koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internet pretraživača u kome Korisnik radi.

Privremeni kolačići ili kolačići sesije, uklanjaju se sa računara ili mobilnog uređaja Korisnika u trenutku zatvaranja internet pretraživača koji je Korisnik koristio za pregled sajta. Uz pomoć ovih kolačića, stranice prikupljaju privremene podatke.

- Marketing kolačiće – ovi, obično kolačići treće strane, koriste se za prikazivanje oglasa/reklama koji su relevantni za Korisnika. Takođe će ograničiti broj prikaza određenog oglasa i meriti efikasnost oglasnih kampanja. Kolačići se sećaju posete i ponašanja Korisnika na sajtu.

Kolačići za oglašavanje trećih strana i usluge koje mi koristimo uključuju npr: „Google Ads“, Facebook Pixel.

Kako onemogućiti kolačiće?

Sve ove informacije mogu biti smeštene na računar ili mobilni uređaj Korisnika jedino ako Korisnik to omogući – internet sajt ne može dobiti pristup informacijama ukoliko se sa tim Korisnik nije saglasio, a ne može ni pristupiti drugim sadržajima na računaru ili mobilnom uređaju Korisnika.

Isključivanjem kolačića Korisnik onemogućava prikupljanje kolačića na svom računaru ili mobilnom uređaju. Postavke kolačića mogu da se konfigurišu i menjaju u internet pregledaču koji je Korisnik odabrao.

Isključenje odgovornosti

U izuzetnom slučaju greške na internet sajtu, Obrađivač će nastojati da istu ispravi u što kraćem vremenskom periodu i da ažurira sadržaj internet sajta.

Usled mogućnosti postojanja eventualne greške ili nenamernog propusta na ovom internet sajtu, pozivamo sve zainteresovane Korisnike da se o konkretnim sadržajima koji su predstavljeni na ovom sajtu, obavezno prethodno raspitaju kod Obrađivača ili putem e-mail adrese www.chapter4.rs.

Linkovi

Na ovom internet sajtu je Korisnicima omogućeno povezivanje putem linkova sa drugim internet stranicama (Facebook, LinkedIn, Instagram), baš kao što se te stranice mogu povezati sa ovim sajtom.

Važno je da znate da drugi internet sajtovi i stranice funkcionišu u skladu sa njihovim uslovima korišćenja i Pravilima privatnosti i da Rukovalac i Obrađivač nemaju kontrolu nad istima, da ne poseduje njihove podatke, niti mogu da garantuju, ili da budu odgovorni za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na tim internet sajtovima i stranicama.

Rukovalac zadržava pravo promene ove Politike privatnosti. U slučaju da dođe do izmene postojeće Politike privatnosti, blagovremeno ćemo obavestiti Korisnike na uočljiv način. Ljubazno molimo sve Korisnike da povremeno provere eventualne izmene ove Politike privatnosti kako bi bili pravovremeno informisani o njenim promenama.

E-VODIČ baner

VESTI

Praksa po meri Generacije Z

Društveno odgovorna platforma „Zdravo dvadesete“ kompanije Galenika i ove godine realizuje program šestomesečne, stručne, plaćene prakse za sve mlade koji žele da učestvuju u kreiranju k

Zdravo dvadesete podcast

Dobro došli u Zdravo dvadesete podcast. Sigurno mesto gde pričamo o svim temema relevantnim za dvadesetogodišnjake. Prva epizoda u kojoj su naše sjajne praktikantkinje pričale o svojim d

,,Zdravo dvadesete’’ četvrtu godinu zaredom osvajaju ,,Disrupt’’ nagradu

Na naše veliko zadovoljstvo, četvrtu godinu zaredom, Galenikina onlajn platforma ,,Zdravo dvadesete’’ osvojila je nagradu u okviru prestižnog takmičenja DISRUPT AWARDS, u kategoriji Zdra

Dvadesete.rs među dobitnicima priznanja Top50

Platforma Zdravo dvadesete, 2024. godinu započinje osvajanjem još jednog značajnog priznanja. Naime, sajt dvadesete.rs dobitnik je specijalnog priznanja Top50, u kategoriji Obrazovanje